Tournoi Auto-sécurité
28 mars 2004
 

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1   MASSONI Michael 1990 Pup FRA CRS +32N +18B +7N +21B +23N +6B +5N 7 32 33 2386  
2   BATTESTI Saveriu 1830 Jun FRA CRS +13N +5B -8N +28B +19N +23B +6N 6 32,5 33,5 1971  
3   GALLI Jean-Christian 2090 Sen FRA CRS -7N +28B +19N +11B +24N =18B +8N 5,5 32 33 2016  
4   MORGANTI Noel 1970 Sen FRA CRS -10B =22N +35B +44N +20B +14N +18B 5,5 31,5 32,5 1909 1810
5   VILAISARN Akkhavanh 2230 Sen FRA CRS +15B -2N +25B +24B +21N +10N -1B 5 35,5 38,5 2055  
6   WOJNOWSKI Krzysztof 1480 Pup FRA CRS +58N +42B +16N +8B +9N -1N -2B 5 35 39 1773 2212
7   STUBBE Damien 1710 Jun FRA CRS +3B +9N -1B -23N +35B +49N +39B 5 33 36,5 1806 1830
8   HUMEAU Cyril 2030 Sen FRA CRS +46B +12N +2B -6N +27B +33N -3B 5 33 35,5 1933 1796
9   SZYMANSKI Piotr 1920 Sen FRA CRS +11N -7B +29N +33B -6B +26N +31B 5 31 32 1752  
10   GOSSART Gerard 1590 Sen FRA CRS +4N -20B +47N +26N +30B -5B +23N 5 30,5 32,5 1775 1869
11   MICHEL Damien 1590 Sen FRA CRS -9B +30N +12B -3N +66B +72N +36B 5 29,5 32 1722 1819
12   ORSONI Jean-Philippe 1780 Sen FRA CRS +29N -8B -11N +47B +46N +38B +28N 5 29 30,5 1740 1713
13   GIL Jean-Jacques 1560 Sen FRA CRS -2B -40N +37B +89N +65B +41N +33B 5 27 31 1538 1513
14   BOSQ Pacome 1090 Pou FRA CRS +50N +62B +63N -18B +60N -4B +24N 5 26,5 29 1440 1844
15   BATTESTI Leo 1730 Sen FRA CRS -5N -23B +60N +29B +61N +59B +30N 5 26 28 1673  
16   RICHARD Kevin 1390 Ben FRA CRS +70B +27N -6B -31N +89B +71N +25B 5 25 28 1472 1493
17   BENEDETTI Lisandru 1400 Pup FRA CRS +103B -25N -89B +68N +62B +65N +27B 5 20,5 23 1399 1440
18   ESCAFRE Stephane 1820 Sen FRA CRS +25B -1N +22B +14N +31B =3N -4N 4,5 35,5 38,5 1832 1833
19   GIL Ludovic 1180 Pup FRA CRS +39B +31N -3B +40N -2B =22N +46B 4,5 31,5 34 1590 1866
20   ROSSI Pascal 1880 Sen FRA CRS =22B +10N -23B +36N -4N +67B +48N 4,5 29,5 32 1713 1555
21   EL QASRY Mohamed 1460 Ben FRA CRS +48B +34N +26B -1N -5B =81N +53B 4,5 29 33,5 1449 1480
22   POIRON Nicolas 1590 Pou FRA CRS =20N =4B -18N +48B +75N =19B +47N 4,5 29 31,5 1644 1657
23   BATTESTI Marc-Andria 1430 Ben FRA CRS +68B +15N +20N +7B -1B -2N -10B 4 35,5 39,5 1687 1853
24   HEBERT Jean-Francois 1490 Sen FRA CRS +38B +37N +40B -5N -3B +35N -14B 4 31,5 33 1508 1550
25   GERONIMI Pierre-Francois 1520 Pup FRA CRS -18N +17B -5N +64B +51N +76B -16N 4 29 31 1480 1452
26   LUCIANI Thibault 1170 Pou FRA CRS +44B +52N -21N -10B +42N -9B +67N 4 29 31 1410 1533
27   VANSCHAMELHOUT Julien 1499 Sen FRA CRS +62N -16B +38N +43B -8N +64B -17N 4 29 31 1387 1401
28   LEONI Marc-Andria 1450 Pup FRA CRS +89B -3N +68B -2N +37B +66N -12B 4 28,5 32,5 1497 1567
29   DEHAINAULT Christian 1500 Sen FRA CRS -12B +36N -9B -15N +34N +69B +76N 4 28,5 30,5 1511 1515
30   TERZI Simon 1450 Sen FRA CRS +43N -11B +59N +34B -10N +75B -15B 4 28,5 30,5 1425 1421
31   DELADERRIERE Thibault 1450 Sen FRA CRS +59N -19B +58N +16B -18N +61B -9N 4 28 30 1440 1444
32   PIAZZOLI Philippe 1199 Ben FRA CRS -1B -35N +41B -37N +56B +90N +65B 4 27,5 32,5 1314 1332
33   LEMAIRE Mickael 1099 Pup FRA CRS +74N +67B +51N -9N +71B -8B -13N 4 27 29,5 1366  
34   BIGONNET Jean-Michel 1190 Ppo FRA CRS EXE -21B +42N -30N -29B +73N +71B 4 27 28,5 1282 1254
35   LE VAN Guillaume 1009 Pou FRA  CRS +94N +32B -4N +67B -7N -24B +59N 4 26,5 30 1392 1414
36   FRISONI Hugo 1370 Ben FRA CRS +101N -29B +53N -20B +43N +60B -11N 4 26,5 29 1378 1388
37   CHABANIER Gerald 1330 Sen FRA CRS +52N -24B -13N +32B -28N +77B +75N 4 26,5 28,5 1332 1333
38   PIERI Pierre-Louis 1300 Pup FRA CRS -24N +64B -27B +69N +40B -12N +72B 4 26 28 1363 1391
39   ANTONIOTTI Marie-Cecile 1410 Pup FRA CRS -19N +76B -43N +63B +58N +51B -7N 4 26 28 1288 1303
40   DARRAZ Karim 1430 Pup FRA CRS +82N +13B -24N -19B -38N +94B +64N 4 25 28 1304 1194
41   MAESTRACCI Jean-Dominique 1099 Pup FRA CRS -45N +74B -32N +80B +63N -13B +58N 4 24,5 27 1271 1249
42   MENCACCI Tiphanie 1360 Pou FRA CRS +69B -6N -34B +70N -26B +78N +81B 4 24 26,5 1236 1225
43   PETRONI Mathieu 1200 Pup FRA CRS -30B +90N +39B -27N -36B +91N +66B 4 23 25 1301 1307
44   MATTEI Hugo 1390 Pup FRA CRS -26N +95B +101N -4B -59N +92B +61N 4 22 25,5 1264 1158
45   LEONARDI Alexis 1009 Pou FRA CRS +41B +103N -46B -61N -52B +89N +62B 4 20,5 23 1324 1312
46   BERNARDIN Marc 1640 Sen FRA CRS -8N =47B +45N +65N -12B +55B -19N 3,5 28,5 30,5 1485 1332
47   QUILGHINI Bruno 1430 Min FRA CRS +57B =46N -10B -12N +53B +54N -22B 3,5 28,5 30 1436 1428
48   BENEDETTI Laurina 1220 Pou FRA CRS -21N =53B +56B -22N +55B +50N -20B 3,5 27,5 28,5 1298 1295
49   BOUTTIER Nicolas 1099 Pup FRA CRS -77N +71B -54N +95B +50N -7B =52N 3,5 23,5 26,5 1152 1108
50   ORENGA CASTENETTO Alexandre 1009 Pou FRA CRS -14B +84N +72B =55N -49B -48B +82N 3,5 23,5 26 1111 1085
51   PETRETTI Sampiero 1009 Pou FRA CRS +61B +70N -33B +91N -25B -39N =57B 3,5 23,5 25,5 1250 1250
52   POIRON Noel 1499 Sen FRA CRS -37B -26B +95N -59B +45N +70N =49B 3,5 23,5 25,5 1209 1185
53   PIETRELLE Odile 1040 Ben FRA CRS +84B =48N -36B +82N -47N +83B -21N 3,5 23 25 1225 1270
54   GIORGI Marina 1009 Pou FRA CRS +78B -68N +49B -66N =83N -47B +60N 3,5 21,5 22,5 1142 1145
55   ALLIOT Kevin 1070 Pou FRA CRS +98B -58B +83N =50B -48N -46N +84B 3,5 20 22 1172 1147
56   GIUDICELLI Lauren 1009 Pou FRA CRS +86N =82B -48N -58B -32N +99B +83N 3,5 19,5 22 1123 1097
57   CHABANIER Richard 1180 Pou FRA CRS -47N -93B -64N +94B +87N +63B =51N 3,5 19,5 21 1138 1116
58   PIAZZOLI Pierre-Francois 1230 Ppo FRA CRS -6B +55N -31B +56N -39B +79N -41B 3 27 29 1224 1200
59   GERONIMI Paul-Antoine 1220 Pou FRA CRS -31B +91N -30B +52N +44B -15N -35B 3 26,5 29,5 1295 1314
60   SELMI Quentin 1009 Pup FRA CRS +79B +72N -15B +90N -14B -36N -54B 3 25,5 28,5 1123 1115
61   POIRIER Alexy 1080 Pup FRA CRS -51N +100B +80N +45B -15B -31N -44B 3 25 28,5 1212 1247
62   GOULARD Jean-Philippe 1310 Pup FRA CRS -27B -14N +82N +101B -17N +93B -45N 3 25 28 1151 1146
63   SALVADORI Pierre-Manuel 1009 Pou FRA CRS +104B +69N -14B -39N -41B -57N +96B 3 24,5 27,5 1126 1106
64   MENCACCI Floriane 1080 Ppo FRA CRS +81B -38N +57B -25N +84B -27N -40B 3 24,5 26 1205 1255
65   WOJNOWSKA Natalia 1009 Ppo FRA CRS +92N +87B +93N -46B -13N -17B -32N 3 24 27 1183 1191
66   TOURNIER Paul 1009 Pou FRA CRS +75N -101B +94N +54B -11N -28B -43N 3 24 27 1159 1160
67   VINCENSINI Gavinu 1009 Pou FRA  CRS +88B -33N +78B -35N +91B -20N -26B 3 24 26,5 1155 1167
68   LUCIANI Daria-Maria 1199 Ben FRA CRS -23N +54B -28N -17B -69N +98B +92N 3 23 26,5 1184 1171
69   FAEDDA Emilien 1140 Pup FRA CRS -42N -63B +77N -38B +68B -29N +91B 3 23 25 1155 1170
70   NATALI Julie 1170 Pup FRA CRS -16N -51B +92N -42B +98N -52B +77N 3 22,5 26 1130 1121
71   CONTE Maxime 820 Ben FRA CRS +99B -49N +76N +93B -33N -16B -34N 3 22,5 26 1067 1252
72   FRATI Frederic 1099 Pup FRA CRS +85N -60B -50N +92B +93N -11B -38N 3 21,5 24,5 1117 1083
73   LEONCINI Thymoti 1009 Pou FRA CRS       EXE +86N -34B +98N 3 21,5 23,5 1209  
74   LECOMTE Guillaume 1009 Pou FRA CRS -33B -41N -79B -78N EXE +95B +94N 3 21,5 23,5 1020 1000
75   LUCIANI Dea 1010 Pou FRA CRS -66B +98N +103B +81N -22B -30N -37B 3 21 24 1145 1210
76   LUCIANI Antoine-Mathieu 1099 Pup FRA CRS +97B -39N -71B +103N +90B -25N -29B 3 20 22,5 1145 1151
77   FRISONI Robin 1009 Pou FRA CRS +49B -89N -69B +96N +81B -37N -70B 3 20 22 1115 1090
78   CERINA Fleur 1099 Pup FRA CRS -54N -92B -67N +74B +95N -42B +93N 3 19 21 1075 1034
79   ABBATI Anthony 1010 Pup FRA CRS -60N -81B +74N -83B +80N -58B +89B 3 18,5 19,5 1063 1034
80   ALBERTINI Julie 1099 Pup FRA CRS -91B +88N -61B -41N -79B +102N +90B 3 17,5 20,5 1046 1000
81   ORSINI Julien 1009 Pou FRA CRS -64N +79N +96B -75B -77N =21B -42N 2,5 22,5 25 1042 1041
82   OTTARI Jacques 1199 Min FRA  CRS -40B =56N -62B -53B +99N +100N -50B 2,5 20,5 23 1062 1028
83   CASANOVA Thibault 1099 Pup FRA CRS -90B +99N -55B +79N =54B -53N -56B 2,5 20,5 22,5 1000 1000
84   SALVADORI Robin 1009 Ppo FRA CRS -53N -50B +85N +86B -64N =87B -55N 2,5 20,5 22 1000 1000
85   GIORICO Fabien 1009 Pou FRA CRS -72B -96N -84B =100N =88B EXE =87N 2,5 17,5 19,5 1000 1000
86   GIANOTTI Pierre Olivier 1099 Pup FRA CRS -56B +102N -90B -84N -73B =88N +100B 2,5 17 20 1000 1000
87   CRUCIANI Anthony 1099 Pup FRA CRS +102B -65N -91B =99N -57B =84N =85B 2,5 15,5 18 1000 1000
88   ATTARD Anais 1009 Pou FRA CRS -67N -80B =97N -98B =85N =86B +99N 2,5 15 16,5 1000 1000
89   PROCISSI Charlotte 1210 Pup FRA CRS -28N +77B +17N -13B -16N -45B -79N 2 29 31 1156 1152
90   GARCIA Paul 1009 Pou FRA CRS +83N -43B +86N -60B -76N -32B -80N 2 22 23,5 1000 1000
91   FIESCHI Patrick 1009 Pou FRA CRS +80N -59B +87N -51B -67N -43B -69N 2 22 23,5 1000 1000
92   CASANOVA Dimitri 1009 Pou FRA CRS -65B +78N -70B -72N +96B -44N -68B 2 21 23 1000 1000
93   GRAZIANI Virginie 1009 Pou FRA CRS +96B +57N -65B -71N -72B -62N -78B 2 20,5 22 1000 1000
94   LAAJAIL Nour 1099 Pup FRA CRS -35B +97N -66B -57N +102B -40N -74B 2 19,5 22,5 1014 1000
95   MORICONI Emmanuel 1099 Pup FRA CRS +100B -44N -52B -49N -78B -74N +102B 2 19 22 1000 1000
96   HALHOUL Layla 1099 Pup FRA CRS -93N +85B -81N -77B -92N +97B -63N 2 16 17,5 1000 1000
97   LEOCARD Marina 1009 Pou FRA CRS -76N -94B =88B =102N -100B -96N EXE 2 15,5 18 1000 1000
98   POIRIER Amandine 1009 Pou FRA CRS -55N -75B =102B +88N -70B -68N -73B 1,5 20 23 1000 1000
99   CROCE Remi 1009 Pou FRA  CRS -71N -83B +100N =87B -82B -56N -88B 1,5 18 20 1000 1000
100   MACCHI Clara 1009 Ppo FRA CRS -95N -61N -99B =85B +97N -82B -86N 1,5 15 16,5 1000 1000
101   ZIRPOLO Damien 1160 Pup FRA CRS -36B +66N -44B -62N       1 24,5 25,5 1098 1118
102   GIORGI Marine 1009 Pou FRA CRS -87N -86B =98N =97B -94N -80B -95N 1 15 16,5 1000 1000
103   BETTON Stephane 1170 Pup FRA CRS -17N -45B -75N -76B       0 25,5 27,5 1000 1000
104   MERIGON Bastien 1040 Pou FRA CRS -63N             0 24 24,5 1076